Akcie

Akcie a vše co o nich potřebujete vědět

Akcie jsou finanční nástroje, které reprezentují podíl vlastnictví v určité společnosti. Vlastník akcie má právo na podíl zisku společnosti a v některých případech také na hlasování na valné hromadě. Akcie se staly velmi populární formou investování a jsou jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě.

Vznik akcií se datuje do období renesance, kdy obchodníci začali hledat nové způsoby financování svých podniků. V roce 1602 byla v Holandsku založena Nizozemská východoindická společnost, která vydala první akcie a začala s obchodováním na burze. To byl počátek vzniku moderního kapitálového trhu, který se rozvíjel v průběhu 18. a 19. století.

V dnešní době jsou akcie obchodovány na akciových trzích po celém světě. Burzy jsou elektronické a umožňují investování v reálném čase. Obchodování akcií se stalo oblíbeným způsobem investování a mnoho lidí si tímto způsobem buduje své portfolia.

Akcie jsou obchodovány jako samostatné nástroje, ale mohou být také součástí investičních fondů a indexových fondů. Tyto fondy investují do širokého spektra akcií a umožňují tak diverzifikaci portfolia a snižování rizika. Investice do akcií jsou obvykle vhodné pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni akceptovat určité riziko a očekávat vysoké zhodnocení svých investic v průběhu času.

V dnešní době existuje mnoho různých typů akcií, jako například kmenové akcie, preference akcie, akcie s omezeným hlasovacím právem a mnoho dalších. Každý typ akcie má své vlastní charakteristiky a investoři si musí být vědomi rizik a přínosů každého z nich před tím, než se rozhodnou investovat své peníze.

Kde akcie koupit?

Akcie se dají koupit na akciových trzích, které jsou po celém světě. Ty nejznámější jsou například New York Stock Exchange (NYSE) nebo NASDAQ v USA, Londýnská burza v Británii, Německá burza v Německu, Hongkongská burza v Hongkongu a mnoho dalších.

Investoři mohou nakupovat akcie přímo na burze prostřednictvím brokerské firmy nebo online brokerské platformy. Brokerská firma funguje jako prostředník mezi investorem a burzou a umožňuje investorovi obchodovat s akciemi. Online brokerské platformy jsou v dnešní době velmi populární, protože umožňují investorům nakupovat a prodávat akcie prostřednictvím internetu. Tyto platformy jsou obvykle snadno dostupné a nabízejí mnoho funkcí, jako například přehled o aktuálních cenách akcií, možnost vkládat a vybírat finanční prostředky a mnoho dalších.

Před tím, než investoři nakoupí akcie, je důležité provést důkladný výzkum společnosti, do které chtějí investovat. Je nutné zjistit, jak společnost hospodaří, jaké jsou její dlouhodobé plány a jaký je výhled na její budoucí vývoj. Investoři by měli být obezřetní a nepřehlížet rizika spojená s investicemi do akcií.

Proč zrovna akcie?

  1. Potenciál vysokých výnosů: Historicky se ukázalo, že investice do akcií mohou nabízet vysoké výnosy v porovnání s jinými investičními možnostmi, jako jsou například spořicí účty či dluhopisy. Nicméně, vysoké výnosy obvykle jdou ruku v ruce s vyšším rizikem.
  2. Rozložení rizika: Investice do akcií mohou pomoci investorům rozložit riziko svého portfolia, tedy investice do různých společností s odlišnými výnosovými vlastnostmi a rizikovými profily. Pokud například některé akcie v portfoliu zaznamenají pokles, mohou být kompenzovány výkonnějšími akciemi.
  3. Podíl na podniku: Když si koupíte akcie, stáváte se vlastníkem podílu v té společnosti. To znamená, že můžete mít právo hlasovat na valné hromadě a podílet se na rozhodování o směřování společnosti.
  4. Likvidita: Akcie jsou obvykle považovány za likvidní aktivum, což znamená, že lze snadno nakoupit nebo prodat na burze. To umožňuje investorům rychle a snadno reagovat na změny trhu nebo přesouvat své investice mezi různými společnostmi.
  5. Dlouhodobá hodnota: Pokud se investor rozhodne investovat do akcií dlouhodobě, může to vést k postupnému růstu hodnoty jeho investice. Nicméně, historické výsledky nezaručují budoucí výnosy a investování do akcií vždy nese určitá rizika.

Je důležité si uvědomit, že investice do akcií je spojena s určitým rizikem a že hodnota investice může klesnout stejně jako vzrůst. Proto by měli investoři být obezřetní a provádět důkladný výzkum před tím, než se rozhodnou investovat své peníze.

Avatar

Radomír Josinka

About Author

Finanční poradce a investor volného času.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Také by vás mohlo zajímat

Akcie Investice

Proč investovat do indexu SPX500

Investování do burzovního trhu může být pro mnoho lidí lákavou možností, jak zhodnotit své finance. Jednou z možností je investování