Čistírny odpadních vod – ekologická a nízkonákladová likvidace odpadních vod

Zde napište text

Každá domácnost denně vyprodukuje stovky litrů splaškové odpadní vody, a to zejména při splachování toalety, praní prádla, mytí nádobí, ale také při běžném mytí rukou. Pakliže objekt není naveden na obecní kanalizaci, likvidace odpadních vod se řeší instalací septiku či žumpy.

V současné době septiky a žumpy nahrazuje inovativní řešení – čistírna odpadních vod. Moderní čistírny odpadních vod jsou výhodné z ekologického i ekonomického hlediska. Nespornou výhodou je další využitelnost vyčištěné odpadní vody, například k zalévání zahrady nebo k doplnění zahradního jezírka. Návratnost investice do čističky je vysoká.

Parametry domácí čistírny odpadních vod

Při výběru čističky odpadních vod byste měli zohlednit několik důležitých kritérií. Čistička by měla odpovídat kapacitě konkrétní domácnosti. Její velikost se odvíjí od počtu trvale žijících členů v domácnosti, přičemž na jednu osobu se počítá 150 litrů splašků denně. Je také rozdíl, zda se jedná o trvale obývanou nemovitost či o rekreační objekt. A v neposlední řadě byste se měli ohlížet na prostorové možnosti. Na trhu jsou k dostání dvě variace čistíren – podzemní a nadzemní. První varianta se instaluje do země na podkladovou desku a druhá varianta se postaví přímo do domu.

Moderní technologie pro čištění vody

Na čističky odpadních vod jsou kladeny vysoké nároky, a to jak na kvalitu, tak i funkčnost. Velké popularitě se těší čističky značky GONAP. Tato společnost je certifikovaná v souladu se systémem kvality ISO 9001:2000 a spolupracuje s mnoha firmami orientujícími se na inovaci a vývoj nových produktů na půdě ekologie. Produktové portfolio zahrnuje kvalitní čističky odpadních vod, jež jsou nenáročné na údržbu. Nadchne vás nenákladný provoz a minimální spotřeba energie.loading...