Estetičnost a praktičnost lodžií a balkonů

Estetičnost a praktičnost lodžií a balkonů

Balkon a lodžie jsou ozdobou každého domu a bytu. Nejenže jsou atraktivní, ale současně navyšují hodnotu dané nemovitosti. Každý, kdo má možnost si vybrat, upřednostní i navzdory vyšší pořizovací cenně byt s balkonem, jehož uplatnění je široké.

Technologické nedostatky balkonů a lodžií dřívější doby způsobují nemalé závady zbraňující jejich bezpečnému používání. Častými problémy u dříve vystavěných balkonů a lodžií jsou nefunkční hydroizolace, rezavé okapnice a zábradlí. K dlouhodobé funkčnosti a bezporuchovosti těchto prostor napomůže pravidelná údržba a respektování pravidel správného používání.

Jak probíhá pravidelná údržba?

Důkladná kontrola balkonu by se měla provádět alespoň jednou ročně, ideálně v období od května do června. Drobné nedostatky zjištěné při kontrole by měly být co nejdříve odstraněny. A k jakým závadám dochází u balkonů a lodžií nejčastěji?

Tyto prostory jsou útočištěm povrchových nečistot, kterých se zbavíte jedině pečlivým mytím mýdlovou vodou. Použijte kartáč s jemnými štětinkami, který povrch nepoškrábe. Dále se ve spárách mezi dlaždicemi  často objevují trhliny a praskliny. V takovém případě je nutné spárovací hmotu odstranit a nahradit ji novou. Na praskliny a drobné trhliny můžete narazit i ve spojích mezi dlažbou a soklem, případně mezi dlažbou a okapnicí. Spáry tohoto druhu musíte vyčistit, aplikovat zde penetrační nátěr, na který závěrem nanesete pružný tmel. A poslední obvyklou závadou je koroze kovových prvků. Koroze kovu, a to nejen na balkonech a lodžiích, se zbavíte použitím antikorozního nátěru.

Jak správně používat balkony a lodžie?

Výskyt závad minimalizujete, nebo jim budete zcela předcházet správným používáním balkonů a lodžií. Nejvíce starostí přináší hlavně v zimním období, protože se zde objevuje sníh a zmrzlá voda. Vyvarujte se soli a jiným tavidlům. Sůl nenávratně naruší spárovací hmotu či hydroizolaci. Nepoužívejte ani kovová hrabla na sníh či lopaty. Investujte spíše do hrabel a škrabáků z plastu. Mnohé uživatele balkonů často napadá odstranění ledu vroucí vodou, ale zde pozor, voda nesmí být vroucí, ale měla by mít maximální teplotu 35 °C.

V poslední řadě dávejte pozor na to, co na balkoně uskladníte. Balkon by neměl být na jednom místě trvale zatěžován vysokou hmotností, uvádí se nad 100 kilogramů. Abyste mohli na balkon umístit předmět s vyšší hmotností dlouhodobě, musí být tento prostor předem dimenzován.

Pravidelnou údržbou a správným používáním balkonů a lodžií budete předcházet poškození a poruchám. 

Podívejte se na výrobky společnosti HANAKOV, spol. s r.o.loading...