I exekuce nemovitostí lze včas zastavit. Jak?

Exekutoři jsou v naší zemi velmi obávanými osobami. A to z toho důvodu, že dnes mají poměrně velkou moc, která se týká hlavně našich peněz. Podíváme-li se na možnosti konkrétně, tak mohou třeba obstavit náš účet, stejně jako nám mohou sáhnout i na náš plat.  Třetí možností, která existuje, je také exekuce nemovitostí. Co v tomto případě následuje, to si může každý domyslet. Zabavení nemovitosti a její prodej v dražbě. A je jedno, zda se jedná o:

•    Byt nebo dům
•    Pozemek
•    Rekreační nebo jiný objekt

Pokud i vám exekuce hrozí, podívejme se spolu s námi na to, jak ji zastavit a díky tomu získat nejenom čas, ale jak své dluhy také vyřešit.

Ideální je oddlužení

To však musí nastat ještě před tím, než exekutor zatíží naši nemovitost právě exekučním titulem. V tomto ohledu máme možnost požádat si na příslušném soudu o to, aby nám schválil nový splátkový kalendář a my tak mohli své dluhy řešit postupně a samozřejmě i bez případných exekutorů. Pokud je nám žádost schválena, platí, že při dodržování daného splátkového kalendáře exekuce nemovitostí nenastane. A to z toho důvodu, že po danou dobu jsme pod ochranou a exekutor na nás nemůže.

Snažte se své závazky uhradit

A to jak samotným věřitelům, tak i samotnému exekutorovi. V obou případech to jsou lidé, kteří mohou být otevření k případnému splátkovému kalendáři. Pokud se pro toto řešení rozhodnete, vše si dobře naplánujte a myslete hlavně na to, zda ho budete moci splnit. Pokud zaváháte, pamatujte, že se vám již exekuce nemovitostí nemusí vyhnout. Proto je dobré snížit své životní výdaje, abyste měli co nejvíce peněz na případné splátky. Jedině tak urovnáte své závazky a zároveň máte jistoty spojené s tím, že vám nemovitost zůstane.

Druhou možností, jak své závazky uhradit, může vést přes úvěrové společnosti. Řada z nich dnes nabídne půjčku na vyplacení exekuce. I ta může být cestou, jak získat potřebné peníze a jak zajistit, že exekuce nemovitostí bude skončena, popřípadě že ani nezačne. Pokud se pro tuto cestu rozhodnete, pamatujte však, že je třeba vybírat společnost, která je výhodná.

A jak vše funguje? Zde si vše vysvětleme konkrétní citací: Půjčka na exekuci se vyřídí snadno nejen osobně či telefonicky, ale také na webových stránkách. Půjčit si můžete až několik milionů korun. Záleží na hodnotě zastavované nemovitosti.“

Bez dluhů exekuce nemovitostí nehrozí

Jaká je poslední cesta spojená s tím, jak se můžete případné exekuci vyhnout? Paradoxně je tou nejjednodušší, která existuje. Souvisí totiž s tím, jak velké máte dluhy a kolik konkrétně vlastně musíte splácet. Pokud žádné nemáte, nemusíte se bát, že byste měli jakéhokoliv věřitele a ten na vás případného exekutora přímo poslal. I to je dokonalá ukázka toho, jak se v dnešní nejisté době chovat. A pokud si už chceme půjčovat, měli bychom mít skutečnou jistotu, že vše uhradíme v termínech.loading...