Zdroj: Facebook.com
17.04.2017 by Rudolf Hasák

Je to neuvěřitelné! Jak někdo mohl zanedbat takto poníka?

poník, zvířata, zanedbaná péče, , záchrama, organizace

Je to neuvěřitelné! Proč si lidé pořizují zvířata, když se o ně nedokážou postarat? Naštěstí ale existují organizace jako „Animaux en Peril“, které jim pomáhají.

Když se na tohoto zanedbaného poníka přišli podívat dobrovolníci, nemohli uvěřit svým očím.

Zvíře od pohledu bylo vyzáblé! Těžko říci, kdy na dosledy dostalo najíst. Poník vážil 2x méně, než by měl zdraví jedinec.

Jeho srst byla špinavá, hříva extrémně dlouhá a kopyta? Ty vyrostla do extrému, který mu znesnadňoval chůzi.

Muselo přijít radikální řešení a kopyta odborníci zkrátili.

Poníka museli omýt a ostříhat, aby vypadal alespoň trochu k světu.

Podívejte se, jak je nyní poník šťastní. Kéž by bylo takových organizací více, které dobrovolně pomáhají zachráněným zvířatům, která byla v zanedbané péči. Pokud souhlasíte, můžete fotografie sdílet.

Komentáře