Kanaďanky protestovaly za právo chodit nahoře bez! Bylo oč stát?

V sobotu 1. srpna se do ulic kanadského města Waterloo, které spadá do provincie Ontario vydalo několik stovek mužů i žen. Záměrem bylo upozornit na právo, jenž se stalo roku 1996 platným, že můžou ženy chodit v provincii Ontario nahoře bez. Vysléci se do půl těla můžou ovšem kromě žen i muži. 

Protest uspořádaly sestry, které byly minulý týden zastaveny policistou při výletu bez trička, když jim policista jménem zákona nařídil, že se mají jménem zákona obléci. V tom  jedna ze sester odvětila policistovi, že nemá pravdu. Zmiňovaná sestra si začala nahrávat celý incident na svůj mobilní telefon, v tom začal policista kontrolovat světla, jestli je všechno v pořádku. To vyvolalo hlavní touhu ukázat ostatním ženám , že mají v tomto místě Kanady svobodu chodit ,,nahoře bez´´.

Podobných sporů již museli řešit v této provincii nespočet. Zajímavostí zůstává, že nikdy nebyl člověk v Ontauriu nikdy potrestán, protože se vždy dle soudu nikdo neprohřešil proti něčemu nepřirozenému či zahanbujícímu.loading...