Záměry školícího střediska ČESMAD BOHEMIA pro rok 2016

Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA se specializuje na školení a semináře pro dopravce a pro řidiče. Svoji koncepci nebude měnit ani v roce 2016. Po pilotním spuštění tzv. strategických seminářů nabízí tímto způsobem další „konfereční“ semináře, kterými reaguje na důležité situace v oboru silniční dopravy:

1.    „Průvodce správním řízením“ se zabývá řešením situací, kdy se dopravní firma ocitne ve správním řízení nebo před soudem.

2.    „Technika na silnici“ řeší aktuální podmínky provozu vozidel na pozemních a okolnosti silničních a technické silniční kontroly. Část semináře je zaměřena speciálně na osvětlení nákladních vozidel.

3.    „Jak je to s odpady“ je seminář pro všechny dopravce, kteří se mohou v rámci svého podnikání setkat s požadavky na přepravu či jiné procesy nakládání s odpady.

Školicí středisko předpokládá, že bude třeba reagovat také na nečekané a neplánové situace, které život kolem nás přináší: zavádění minimální mzdy v některých zemích, migrace, nedostatek řidičů.   

V roce 2016 se připravuje rozšíření nabídky pro autobusové dopravce, a to nejen v souvislosti s evidencí pracovní doby řidičů linkových autobusů, ale také v oblasti práv cestujících a zvláště v návaznosti na evropskou legislativu v případě péče o cestující s různými omezeními.

Do koncepce pravidelného školení řidičů přibylo netradičně interaktivně vedené školení sebepoznání řidiče, kde si účastníci sami na sobě otestují schopnosti a kondici pro práci profesionálního řidiče.

V případě zavedených školení, jako je školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle Dohody ADR , manažerský cyklus seminářů Akademie silniční dopravy a tradiční odborné semináře, bude nadále kladen důraz na vysokou kvalitu výuky a stálé vylepšování podpůrných služeb.
loading...