Zkáza světa! Stromy nás všechny za pár let pohltí

Od malička se učíme, že bychom měli mít krásný vztah k přírodě. Neničit jí, nevyhazovat v ní odpadky atd. Ale co příroda sama pro nás dělá? Teď když už jsem upoutal vaši pozornost, pojďme si vyjasnit jedno. Příroda nás nepohltí, je to blbost. Ale stromy jako takové mají velmi masitou zbraň... kořeny!

Kořeny stromů dosahují velikých rozměrů, několik metrů... staleté stromy dokonce stovky. Podívejte se, co některé dřeviny napáchali svými kořeny!

Image credits: worldbeyondyourown

Image credits: Wei-Feng Xue

Image credits: jakeinator21

Image credits: Horst Kiechle

Image credits: Horst Kiechle

Image credits: Forz

Image credits: Ali

Image credits: Calvin Lee

Image credits: Pietro Bevilacqua

Image credits: winnie wasono

Image credits: Brad Grove

Image credits:  Mind Virusloading...