18.09.2015 by Milan Kněz

Jímka, septik či domovní čistírna odpadních vod?

jímka, septik, čistírna, odpad, voda, čistírna odpadních vod

Rodinný dům či rekreační chata se nachází v oblasti, kde není vybudovaná kanalizační síť? Řešením je instalace jímky, septiku či domovní čističky odpadních vod. Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, která varianta likvidace splaškových odpadních vod je nejpříhodnější, neboť závisí na mnoha faktorech. Rozhodujícím faktem je, zda je objekt trvale obydlený či slouží pouze k rekreaci.

V neposlední řadě je nezbytné zohlednit, jaké jsou možnosti pozemku. Pakliže si nevíte rady s výběrem vhodného východiska, doporučujeme obrátit se na specialistu. Přímo zhlédne místo a navrhne optimální řešení.

Jímka

Na první pohled se jako nejjednodušší způsob odstranění odpadních vod tváří jímka neboli žumpa. Vyrábí se z plastu, betonu či sklolaminátu. Jímka je bezodtoková, nicméně vodotěsná nádrž, k jejíž zabudování je žádané stavební povolení. Odpadní vody z jímky se vyváží do čistírny odpadních vod, tudíž nemusíte žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Nevýhodou je rychlé naplnění jímky a časté vyvážení, které je poměrně nákladné.

Septik

Propracovanější způsob likvidace splaškových vod nabízí septiky, které se liší od klasických jímek tím, že vodu jen neshromažďují, ale i předčišťují. Odpadní voda prochází třemi komorami, přičemž postupně se odstraňuje kal. Pakliže septik osadíte odpadním filtrem, který zajistí dočištění vody, je možné tuto vodu vypustit do půdy. Zde je opět nutné stavební povolení. A abyste mohli vodu vypouštět do půdy, musíte si zajistit souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Domácí čistírna odpadních vod

Nejdokonalejší a nejekologičtější likvidaci odpadních vod z obytných domů nabízí domácí čistírny odpadních vod. Princip jejich fungování je totožný s principem velkých čistíren. Čištění probíhá aerobně biologickou cestou. V praxi to znamená, že se rozkládá organická hmota díky působení mikroorganismů. Proces čištění v čistírnách má tři fáze:

Hrubé předčištění, kdy se oddělují hrubé nečistoty od odpadní vody.

Aerobní stupeň, kdy se během biologického čištění odděluje kal.

Přenos vyčištěné vody do skladovacích nádob.

Vyčištěnou vodu potom můžete dále zpracovávat. Používá se například k zalévání trávníku na zahradě.

GONAP – specialista na čistírny odpadních vod

Na českém trhu již dlouhá léta působí společnost GONAP spol. s.r.o., která je certifikovaná podle systému kvality ISO 9001:2000. Produktové portfolio zahrnuje čistírny odpadních vod pro 5 až 5 000 ekvivalentních osob, jímky, septiky, čerpací stanice, komplexní těsnící systémy INTEGRA či enzymy. Firma spolupracuje s dalšími institucemi v oblasti inovací a vývoje. Na trh tak uvádí stále nové a propracovanější modely výrobků. Více informací můžete zhlédnout přímo na stránkách www.gonap.cz.

Komentáře