07.11.2016 by Buffy Foxová

Oddaná číča ležela celý rok na hrobu své paničky

kočička, zvíře, smrt, smutek

Říká se, že se máme chovat k lidem tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.Toto pravidlo určitě platí i ve vztahu zvíře a člověk. Pokud se člověk chová ke svému zvířátku s úctou a láskou, zvířátko mu to jistě oplatí. Tento skutečný příběh to jasně vystihuje. 

 Keli Keningau Prayitno (28 let) z Indonésie objevila na hřbitově ležet kočku.Nejprve jí to nebylo vůbec divné, ale kočku tam potkala vždy, když přišla na hřbitov. Kočka vždy ležela na stejném hrobě a plačtivě mňoukala. Keli pochopila, že kočka leží na hrobě své majitelky. Dozvěděla se, že jen před nějakým časem zemřela a její kočička se s ní nedokázala rozloučit. Keli se snažila kočku z hřbitova dostat a nechat si ji doma, ale vždy utekla a vrátila se na hrob své majitelky.  

Jiní lidé si také všimli, že tam pořád leží a nosili jí vodu a jídlo. Takto to trvalo celý rok, dokud se kočička rozhodla, že hrob opustí. Odborníci o kočkách tvrdí, že jsou to chladné a zdrženlivé zvířata, ale jejich vazba a smutek při ztrátě majitele může být velmi silný. Při tomto stavu úzkosti ztrácejí zájem o vnější svět.  

Komentáře